Styrelsen


 

Martin Wihlborg, civiling, ordf
Per-Åke Svensson, kyrkoh em, v ordf
Anders Eliasson, pastor, kassör
Margareta Eliasson, socionom, sekr
Maria Flising, fil.kand
Ingvar Häggander, kyrkoherde em
Ingrid Lindblom Ljungstrand, lärarinna
Anders Olsson, ing
Bert-Åke Samuelsson, rörmontör

Nordisk Östmission © 2020