Länkar


Vi samarbetar med:
Ukrainas tyska evangelisk-lutherska kyrka
Lettlands evangelisk-lutherska kyrka
Norsk luthersk lekmannsmisjon
Dansk balkanmission
Institutet för bibelöversättning
Lutheran Heritage Foundation

Våra vänner i Ukraina:
Ukrainska lutherska kyrkan
Barnens ambassad

Liknande verksamhet:
Dansk Europamission
Norsk Misjon i öst

Våra rötter:
Ljus i öster


Nordisk Östmission © 2020