Nordisk Östmissions årsmöte

Söndagen den 10 april 2014.
10 (obs!) högmässa i Fuxerna kyrka, Mikael Isaksson, predikan Bo Westergaard. Kyrkkaffe i församlingshemmet. Föredrag (tolkas till svenska) “Kom och lyssna på vad Gud gör i Iran. Trots avsaknad av frihet, fiendskap mot evangeliet och förföljelse så kommer muslimer till Kristus”.
Nordisk Östmissions årsmötesförhandlingar. Avslutning.

Välkomna! Styrelsen.

Fuxerna kyrka ligger i Lilla Edets köping vid Göta älv

Nordisk Östmission (NÖ), grundad 1956, är en svensk evangelisk luthersk
organisation. Inriktningen är som namnet antyder framförallt Östeuropa,
men också asiatiska folk, f n Främre Orienten med radiomission på farsi.
Syfte är att utifrån luthersk tro och bekännelse sprida evangeliet genom
församlingsuppbyggnad, bibelkurser, bibelspridande, kristen litteratur och
radiosändningar. Arbetet sker i samverkan med lutherska kyrkor i
Östeuropa. NÖ bidrar även med materiell hjälpverksamhet.

NÖ ledes av en styrelse med säte i Göteborg och består av minst 9 (för
nuvarande 10) oavlönade ledamöter, som väljs av årsmötet. I Sverige
finns inga anställda.

Länder, i vilka NÖ är verksam: Ukraina, Moldavien, Lettland, Ryssland,
Rumänien samt Främre Orienten.

NÖ ger ut en tidskrift med 4 nummer /år. Den ger en bred information om
arbetet genom artiklar om församlingar, barnhem, hjälpsändningar och
medarbetare. Genom att sätta in 50:- på NÖ:s pg 42 20 57-0 får man
tidskriften.

Redaktion: Bengt Westholm, ansv utgiv, Anders Eliasson

Nordisk Östmission © 2016